Dade County, Georgia

Cole City, Georgia (Populated place)   [Map]

Dade County Courthouse (Courthouse)   [Map · Street View]
Courthouse Sq., Trenton, Georgia
Lookout Mountain Hotel (Hotel)   [Map · Street View]
Covenant College, Lookout Mountain, Georgia
Also known as: Carter Hall, Covenant College
Tatum, Georgia (Placename)   [Map]