Lee County, Georgia

Edwards, Georgia (Placename)   [Map]

Lee County Courthouse (Courthouse)   [Map · Street View]
Courthouse Sq., Leesburg, Georgia
Leesburg Depot (Railroad depot)
106 Walnut Ave. N., Leesburg, Georgia
Leesburg High School (School)   [Map]
100 Starkville Ave., Leesburg, Georgia
Also known as: Lee County High School
New York, Georgia (Placename)   [Map]

Nutview, Georgia (Placename)   [Map]

Oakland, Georgia (Populated place)   [Map]

Stocks, Georgia (Placename)   [Map]