Gibbs & Co.

Eaton County Courthouse (Eaton County, Michigan)
Fayette County Courthouse (Fayette County, Ohio)