George Rasquil

Benton County Courthouse (Benton County, Washington)