Newton, Texas

Newton County Courthouse (Newton County, Texas)