Claxton, Georgia

Dr. James W. Daniel House (Evans County, Georgia)
Evans County Courthouse (Evans County, Georgia)
Mitchell J. Green Plantation (Evans County, Georgia)