Hollis, Oklahoma

Harmon County Courthouse (Harmon County, Oklahoma)