Nowata, Oklahoma

Nowata County Courthouse (Nowata County, Oklahoma)