Kaneohe, Hawaii

Huilua Fishpond (Honolulu County, Hawaii)
Kualoa Ahupua'a Historical District (Honolulu County, Hawaii)
Leleahina Heiau (Honolulu County, Hawaii)
Molii Fishpond (Honolulu County, Hawaii)