Mexia, Texas

Mexia Theater (Limestone County, Texas)