Ansonia, Pennsylvania

Colton Point State Park (Tioga County, Pennsylvania)