E.S. White

White's-Vale Mill (Athens County, Ohio)