E. G. Potter

E. G. Potter's Jasper Flour Mill (Jackson County, Iowa)