Atoka, Oklahoma

View Exhibit map

Atoka Armory (Atoka County, Oklahoma)
Boggy Depot Site (Atoka County, Oklahoma)
First Methodist Church Building (Atoka County, Oklahoma)
First Presbyterian Church (Atoka County, Oklahoma)
Indian Citizen Building (Atoka County, Oklahoma)
Joe Ralls House (Atoka County, Oklahoma)
Masonic Temple (Atoka County, Oklahoma)
Old Atoka State Bank (Atoka County, Oklahoma)
Pioneer Club (Atoka County, Oklahoma)