Fairview, Kentucky

Bethel Baptist Church (Todd County, Kentucky)
Dr. Edward S. Stewart House (Christian County, Kentucky)
Jefferson Davis Monument (Todd County, Kentucky)