Haskingsville, Kentucky

Anderson House (Green County, Kentucky)
Christopher Columbus Christie House (Green County, Kentucky)
Keltner House (Green County, Kentucky)
Mt. Gilead Baptist Church (Green County, Kentucky)