Eagle, Idaho

Aiken's Hotel (Ada County, Idaho)
Eagle Adventist Schoolhouse (Ada County, Idaho)
O. F. Short House (Ada County, Idaho)
Orville Jackson House (Ada County, Idaho)