Sagamore Hills, Ohio

Lock No. 34 (Summit County, Ohio)
A lock on the Ohio & Erie Canal.
Lock No. 35 (Summit County, Ohio)
Robert McKisson House (Summit County, Ohio)