Clarkston, Washington

C. C. Van Arsdol House (Asotin County, Washington)
Clarkston Public Library (Asotin County, Washington)
US Post Office--Clarkston Main (Asotin County, Washington)