Alton, Kansas

IOOF Lodge (Osborne County, Kansas)