Diablo, Washington

Beaver Pass Shelter (Whatcom County, Washington)
Rock Cabin (Skagit County, Washington)
Sourdough Mountain Lookout (Whatcom County, Washington)
Swamp--Meadow Cabin East (Skagit County, Washington)
Swamp--Meadow Cabin West (Skagit County, Washington)