Ellison & Linn

McPherson Opera House (McPherson County, Kansas)