Don Juan Romero

San Ysidro Oratorio (Taos County, New Mexico)