Almagordo, New Mexico

Jackson House (Otero County, New Mexico)