Commerce, Missouri

Commerce City Hall (Scott County, Missouri)