Elias Titus

Titus, Elias, House (Dutchess County, New York)