General Thaddeus Kosciuszko

Thaddeus Kosciuszko National Memorial (Philadelphia County, Pennsylvania)