John E. Pendleton

Pendleton House (Ohio County, Kentucky)