Hamilton White

Hamilton White House (Onondaga County, New York)