James Whallon

James Whallon House (Hamilton County, Ohio)