Col. Erastus N. House

Col. Erastus House House (Ashtabula County, Ohio)