Benton, Kentucky

James R. Lemon House (Marshall County, Kentucky)
Marshall County Courthouse (Marshall County, Kentucky)
Stilley House (Marshall County, Kentucky)