Eagletown, Oklahoma

Jefferson Gardner House (McCurtain County, Oklahoma)