Ben Olsen

Ben Olsen House (Lewis County, Washington)