John Dowling

Dowling House (Anderson County, Kentucky)