Clatskanie, Oregon

Thomas J. Flippin House (Columbia County, Oregon)