Thomas Croxton

Thomas Croxton House (Josephine County, Oregon)