Charles Pigott

Charles Piggott House (Multnomah County, Oregon)