Theodore Poston

Poston House (Christian County, Kentucky)