Vale P. Theilman

Thielman-Stoddard House (Turner County, South Dakota)