Thomas Hart Benton

Thomas Hart Benton House and Studio (Jackson County, Missouri)