Nelliston MRA

View Exhibit map

Jacob Nellis Farmhouse (Montgomery County, New York)
Lasher-Davis House (Montgomery County, New York)
Nelliston Historic District (Montgomery County, New York)
Peter Ehle House (Montgomery County, New York)
Walrath-Van Horne House (Montgomery County, New York)
Waterman-Gramps House (Montgomery County, New York)