Donnelly, Idaho

Jacob and Herman Mahala Homestead (Valley County, Idaho)
Jacob Maki Homestead (Valley County, Idaho)
John Korvola Homestead (Valley County, Idaho)