Gilbert M. Turnbull

Ora Pelton House (Kane County, Illinois)