Lakeville, Ohio

DeYarmon, Joseph L. House (Holmes County, Ohio)