Asbury White

Asbury White House (Pueblo County, Colorado)