Montezuma, Georgia

DeVaughn-Lewis House (Macon County, Georgia)
Montezuma Depot (Macon County, Georgia)
Montezuma Historic District (Macon County, Georgia)