Alma Thomas

Alma Thomas House (Washington, District of Columbia)