Alexis LeTour

Alexis LaTour House (Evangeline Parish, Louisiana)