Nebo, Kentucky

Bazle Edmiston House (Hopkins County, Kentucky)
Bradford Porter House (Hopkins County, Kentucky)
John Cox House (Hopkins County, Kentucky)